Forside

Regimentet er en dansk reenactment-forening, der portrætterer den 416. infanteridivision i den tyske værnemagt. Divisionen udgjorde kernen af de tyske besættelsestropper i Danmark fra 1942 til oktober 1944, hvor den blev sendt til Vestfronten.

Regimentet er en dansk demokratisk forening, som tager skarpt afstand fra den nazistiske verdensanskuelse og andre former for politisk ekstremisme. Vi beskæftiger os med Anden Verdenskrig og de tyske tropper ud fra en historisk lærings-, forsknings- og formidlingsinteresse.

Reenactment og levende historie

Reenactment går i ordets egentlige forstand ud på at ”genopsætte” historien. Det gøres ved at researche datidens dagligdags detaljer og derefter genopføre dem som et slags skuespil med læring for øje – både for os selv og et eventuelt publikum. Vores forening forsøger at skabe et realistisk historisk portræt af en tysk militærenhed. Derfor tilstræber vi historisk korrekthed ned til mindste detalje i vores uniformer, udrustning, kommandostruktur, gradsbetegnelser, felttaktik, eksercits osv.

Historisk samarbejde

Vores forening deltager ofte ved offentlige arrangementer, hvor vi på nærværende måde kan formidle et billede af den almindelige tyske infanterists liv, genstande og gøremål. Vi rådgiver og leverer uniformer til diverse museer, teater- og filmproduktioner, og endvidere deltager vi som statister i sidstnævnte. Vi har bl.a. deltaget og rådgivet for: Hvidsten Gruppen, 9. April og Fuglene over Sundet.