Regimentet

Regimentet er en dansk demokratisk forening, som tager skarpt afstand fra den nazistiske verdensanskuelse og andre former for politisk ekstremisme. Vi beskæftiger os med Anden Verdenskrig og de tyske tropper ud fra en historisk lærings-, forsknings- og formidlingsinteresse.

Reenactment og levende historie

“Reenactment” går i ordets egentlige forstand ud på at ”genopsætte” historien. Det gøres ved at researche datidens dagligdags detaljer og derefter genopføre dem som et slags skuespil med læring for øje – både for os selv og et eventuelt publikum. Vores forening forsøger at skabe et realistisk historisk portræt af en tysk militærenhed. Derfor tilstræber vi historisk korrekthed ned til mindste detalje i vores uniformer, udrustning, kommandostruktur, gradsbetegnelser, felttaktik, eksercits osv.