Dementi

Ved vores arrangementer anvender vi uniformer og gradstegn, som på grund af deres karakter og historie kan vække anstød. Dette er på ingen måde vores hensigt – enhver form for anstødelig symbolik, der måtte forekomme, er kun medtaget for den historiske korrekthed. Vores forening er en upolitisk sammenslutning, som fuldstændigt anerkender nazismens utallige forbrydelser under Anden Verdenskrig. Derfor tager vores forening også skarpt afstand for enhver form for højre- og venstreekstremisme.

Personer, der skulle have sympatier for eller være engagerede i nogen form for nynazistisk eller anden ekstremistisk virksomhed, har intet at gøre hos os. Vores interesser er udelukkende af historisk karakter og vi tolererer ingen undtagelser fra dette.

Gennem vores arbejde med værnemagtens historie anerkender vi ligeledes problematikkerne med formidling af emner som krigsforbrydelser og krigens generelle grusomhed gennem de aktiviteter, som levende historie eller reenactment tillader. Derfor er det vigtigt for os at henvise til den lødige forskningslitteratur, der beskæftiger sig dybdegående med sådanne emner.